WebSvet.net - spletno gostovanje brez skrbi!

+386 (0) 51 752 492 podpora@websvet.net

Pogoji gostovanja

Splošna določila

Sestavni del teh Pogojev gostovanja so Splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani www.websvet.net.

Postopek naročila, plačilo in izvedba storitve

V primeru spletnega gostovanja uporabnik preko spletnega vmesnika na spletni strani www.websvet.net sam preveri, ali njegova domena lahko gostuje na strežnikih ponudnika. V primeru VPS gostovaja preverjanje ni potrebno. Če je gostovanje mogoče, lahko naroči zahtevek za ponudbo.

Ko ponudnik aktivira plačane storitve, naročniku sporoči dostopne podatke na isti e-naslov, kamor je bila poslana ponudba.

Pogoji uporabe

Odgovornost naročnika

 • spoštovanje pogodbenih določil, Pogojev gostovanja in veljavne slovenske zakonodaje,
 • uporaba le svojih podatkov za in pri uporabi storitev ter skrb za varnost dostopnih podatkov,
 • popolna odgovornost za vso vsebino, skripte in njihovo aktivnost ter za vse datoteke, ki se nahajajo na naročnikovem spletnem prostoru (datoteke in vsebina, ki krši kateri koli del avtorskih pravic, drugih pravic intelektualne lastnine in/ali katere koli zakonodaje, je prepovedana),
 • upoštevanje obvestil in opozoril s strani ponudnika,
 • normalna uporaba elektronske pošte (prekomerno pošiljanje sporočil ali spam-a oz. vsebin, ki so z zakonom, moralo ali kako drugače prepovedane, je prepovedano),
 • normalna uporaba drugih lastnosti gostovanja (CPU, RAM, prenos podatkov itd.), kar velja zlasti ni pa omejeno na pakete z neomejenimi lastnostmi,
 • v primeru nameščanja programske opreme, ki bi vplivala na zmogljivost ponudnikovih storitev, se je dolžan pred namestitvijo posvetovati s ponudnikom,
 • skrbeti za pravilnost in ažurnost zagotavljanja svojih kontaktnih podatkov ponudniku (naziv, naslov naročnika in delujoč e-naslov) in ustrezno odzivnost pri korespondenci,
 • odgovarja za vso škodo, ki je nastala pri ponudniku zaradi naročnikovega neupoštevanja Splošnih pogojev gostovanja spletnih strani,
 • onemogočiti uporabo naročene storitve ponudnika katerim koli drugim subjektom (nadaljnja prodaja ali oddaja je brez pisnega dovoljenja ponudnika prepovedana),
 • samostojno poskrbeti za izdelavo varnostnih kopij datotek in podatkov, ki obstajajo na njegovem spletnem prostoru.

Odgovornost ponudnika

 • spoštovanje pogodbenih določil, Pogojev gostovanja in veljavne slovenske zakonodaje,
 • čim boljše zagotavljanje neprekinjenega in nemotenega delovanja storitev, ki pa je pogojeno s splošnim delovanjem internetnega omrežja in ponudnikovih ponudnikov znotraj EU,
 • obveščanje naročnika o predvidenih izpadih, ki so bili ponudniku napovedani s strani ponudnikov ponudnika,
 • obveščanje o daljših predvidenih izpadih delovanja storitev, ki so posledica vzdrževalnih del ponudnikov,
 • čimprejšnja odprava napake, zaradi katere je prišlo do nepredvidenega izpada storitev,
 • redno vzdrževanje sistema za zagotavljanje storitev predvsem v nočnem času ali med vikendi,
 • izvedba takojšnjih vzdrževalnih del, ki lahko začasno in za krajši čas onemogočijo delovanje storitev, če so ta dela nujna za nadaljnje delovanje sistemov ponudnika,
 • skrbeti za varnost sistemov, s katerimi se zagotavljajo ponudnikove storitve, kolikor je to v moči ponudnika.
 • ponudnik lahko izdeluje varnostne kopije sistema, ki so namenjene izključno za lastno uporabo v primeru nepričakovane okvare strežnikov.

Odgovornost ponudnika je popolnoma izključena zlasti:

 • v primeru vdora nepooblaščenih oseb,
 • v primeru zakasnitve prenosa podatkov,
 • v primeru izgube podatkov,
 • v primeru kakršne koli škode, ki bi nastala zaradi omejenega delovanja ali nedelovanja storitev ponudnika.
Pogoji gostovanja v2.02, 01.10.2012