WebSvet.net - spletno gostovanje brez skrbi!

+386 (0) 51 752 492 podpora@websvet.net

Pogoji registracije domen

Definicije

Domena je sestavljena iz besede, ki ji obvezno sledi TLD. Domena je torej spletni naslov (brez www), kjer je lahko spletna stran, kamor lahko pošljemo e-pošto itd. …Primer domene: websvet.net

Registrar je posrednik med naročnikom domene in zastopnikom TLD, ki ima možnost registracije domene.

TLD je kratica za Top Level Domain in pomeni zadnji del imena domene. Primer .si

WHOIS je storitev, ki za posamezno domeno vrne podatke o naročniku te domene.

DNS strežnik razreši ime računalnika (npr. www.websvet.net) v IP številko, na katero se lahko povežemo.

Splošna določila

Sestavni del teh Pogojev registracije domen so Splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani www.websvet.net.

Uporabnik se zavezuje, da bo zagotovil vse resnične podatke potrebne za registracijo domene: ime in priimek, naziv podjetja, naslov, telefon in elektronski naslov, kar od njega zahteva spletna aplikacija za registracijo domen.

Naročnik za potrebe WHOIS dovoljuje objavo podatkov: ime in priimek, naziv podjetja, naslov, telefon, elektronski naslov, ime domene, DNS strežnikov, datuma registracije in veljavnosti domene.

Naročnik bo skrbel, da bodo v WHOIS vseskozi njegovi resnični in ažurni podatki, kot to od njega tudi zahtevajo pravila registracije domen pod različnimi TLD. Na poziv bo te podatke preveril in tudi posredoval nove, ažurne, če bo to potrebno.

Storitev registracije domen, ki jo opravlja ponudnik, je podvržena pravilom in postopkom, ki jih določajo posamezni registrarji za določene domenske končnice. Ponudnik si zato pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in Pogojev registracije domen brez predhodnega obvestila.

Postopek naročila, plačilo in izvedba storitve

Uporabnik preko spletnega vmesnika na spletni strani www.websvet.net sam preveri, ali je izbrana domena še prosta oz. primerna za zamenjavo registrarja (prenos). Če je izbrana domena še prosta ali primerna za zamenjavo registrarja, uporabnik lahko naroči zahtevek za ponudbo. V tem primeru mu spletna aplikacija na e-naslov samodejno pošlje ponudbo.

Pred naročilom zahtevka za ponudbo registracije ali prenosa izbrane domene uporabnik izjavlja, da je seznanjen s pravili, pravicami in z obveznostmi registrarja domene, ki so objavljene na spletni povezavi, in se z njimi strinja:

https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

Pred naročilom zahtevka za ponudbo registracije ali prenosa .si domene uporabnik izjavlja, da je seznanjen in se strinja s Splošnimi pogoji, pravili, pravicami in obveznostmi za registracijo domen, itd. slovenskega registrarja ARNESa. Povezave nanje se nahajajo na spletni strani:

https://www.register.si/domene/splosno/pogoji-in-pravila-registracije/

Ko ponudnik opravi registracijo ali prenos naročenih domen, naročnika o rezultatu obvesti na isti e-naslov, kamor je bila poslana ponudba.

Končne določbe

Zaradi narave storitve se naročnik odpoveduje zakonsko določenemu roku za odstop od pogodbe v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Pogoji registracije domen v2.02, 13.08.2016